DISTANCES LĪGUMS

Interneta veikalā www.dzijas.lv  piedāvāto preču pārdevējs SIA DO Rencēni, reģ. nr. 44102000883, PVN reģ. nr. LV44102000883, juridiskā adrese Ošu iela 16, Valmiera, LV4201 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu un tā apmaksu, kā arī Pircējs ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar veikala Lietošanas noteikumiem.

 

  1. PASŪTĪŠANA, PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču un daudzumu, kā arī  izvēloties preču piegādes veidu.

Mēs izmantojam Shopify platformu, lai darbinātu mūsu tiešsaistes veikalu. Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā Shopify izmanto jūsu personisko informāciju šeit: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču sagatavošanu nosūtīšanai 1-2 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci. Preču piegāde Latvijas robežās ilgst 2-3 darba dienas un to nodrošina Omniva vai Latvijas Pasts. Svētku dienās piegādes ilgums var mainīties.

Pircējs par Precēm norēķinās eiro (EUR) maksājot tiešsaistē internetbankā vai ar bankas norēķinu karti. Norēķini tiek veikti maksājumu apstrādei izmantojot pakalpojuma sniedzēja Maksekeskus AS maksājumu sistēmu MakeCommerce.

 

  1. PRECES KVALITĀTE

Pārdevējs apstiprina, ka Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža par to informējot Pārdevēju pa telefonu 29144926 vai arī nosūtot Pārdevējam uz e -pastu dzijas@dzijas.lv  Atteikuma vēstuli brīvā formā kopā ar darījuma attaisnojuma dokumenta kopiju, norādot vārdu, uzvārdu, iegādāto preci un pasūtījuma nr.  Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircējam, kurš atdevis atpakaļ Preces, tiek atmaksāta visa par Preci samaksātā nauda. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par pircēja lēmumu atteikties no darījuma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Ja Pircējs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Ja Precei ir atklājies defekts, 2 nedēļu laikā ( 14 kalendāro dienu laikā ) ir iespēja to samainīt vai arī saņemt atpakaļ naudu gan par Preci, gan par sūtīšanas izdevumiem.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 Pircējiem-juridiskām personām nav piemērojami MK noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, un tām nav atteikuma tiesību.

Pircējs-juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, ir tiesīgs atdot Preci atpakaļ Pārdevējam tad, ja tā neatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par Preci vai tai atklājas defekts.

 

  1. DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.

 

  1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Visus strīdus un domstarpības starp Pārdevēju un Patērētāju par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visus jautājumus par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem, Puses izšķir saskaņā ar MK noteikumos un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.

 

  1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuri piemērojami, ja Pircējs kā Patērētājs izmanto www.dzijas.lv vietni, lai iegādātos SIA DO RENCĒNI piedāvātās Preces.